a
KMB5155 0414r 2
napis transparent

Detajl in celota je biro za projektiranje interierja in krajinske arhitekture, ki sta ga leta 2003 ustanovili sestri Marjetka Lužovec Hrvatin, interior designer, univ. dipl., ter Mateja Lužovec, univ. dipl. inž. krajinske arhitekture in industrijska oblikovalka.

napis transparent

OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE INTERIERJEV

Ukvarjamo se z načrtovanjem notranje opreme in oblikovanjem interierja bivalnih in poslovnih prostorov, trgovin, restavracij, lokalov, ordinacij ter s krajinsko arhitekturo in oblikovanjem urbanega in naravnega zunanjega prostora, to je teras, vrtov, parkov, trgov in drugih odprtih površin. Do danes smo realizirali že zelo veliko projektov celostnega oblikovanja notranjega ali zunanjega prostora in dobili tako domače kot mednarodne nagrade za naše projekte.

Prednost podjetja Detajl in celota je v tem, da združujemo notranje oblikovanje s krajinsko arhitekturo in arhitekturo, da je projekt lahko izveden kot celota. Po potrebi k sodelovanju povabimo tudi grafične in druge oblikovalce ter podizvajalce za izvedbo.

Zavedamo se, da je kakovost bivanja zelo pomembna, zato nas pri našem snovanju vrhunsko oblikovanih prostorov navdihuje tako lepota, arhitektura, umetnost, narava in dober dizajn, kot tudi življenjski stil in potrebe našega naročnika. Z veseljem se tudi izobražujemo o novih materialih, novih tehnologijah ter se udeležujemo mednarodnih sejmov pohištva, kar potem združujemo v ustvarjalni proces oblikovanja.

Cenimo enostaven, prečiščen in funkcionalen dizajn, ki gre z roko v roki z udobjem in sodobnim načinom življenja. Tak dizajn je brezčasen in jasen v svoji formi in funkciji.

Krajinska arhitektura, načrtovanje in oblikovanje vrtov

Pri projektih krajinske arhitekture oziroma načrtovanju in oblikovanju vrtov stremimo k oblikovanju unikatnega zunanjega prostora, ki bogati življenje uporabnika ter ga poveže z naravo. Nove oblike, voda, rastline, tlakovane poti, terase, pergole, vse to so elementi v vrtu ali parku, ki se zlijejo tako z naravo kot z notranjim ambientom.
Izhodišče oblikovanja so nam značilnosti prostora, umeščenost v krajino ter želje in dejavnosti naročnika. Krajina in naravno okolje sta specifična v svoji stalni spremenljivosti, rastline rastejo in zahtevajo svoj prostor. Pri načrtovanju vrtov in načrtovanju zasaditve vrtov je zato pomembno, koliko časa je pripravljen naročnik vložiti v kasnejše vzdrževanje vrta ali parka oziroma v urejanje okolice.
Z oblikovanjem vrtov ustvarjamo nova bivalna okolja, sobo na prostem, prostor za druženje ali igro, sprostitev v prijetni senci ali poletno kosilo iz žara. S premišljenim izborom rastlin je lahko vrt ali park zanimiv čez vse leto, z dobrim načrtovanjem zunanje osvetlitve pa tako podnevi kot zvečer.
Vsako oblikovanje v naravnem prostoru je interpretacija narave, zato pri oblikovanju zunanjega prostora upoštevamo lokacijo. Primorski vrt lažje zadiha z mediteranskim rastlinjem, gorenjski z gorskim, seveda pa lahko ustvarimo tudi pobeg v bolj eksotične japonske ali meditativne vrtove, kolikor to dopuščajo razmere za rast rastlin. Stremimo k brezčasnemu oblikovanju vrtov ter uporabi naravnih materialov, kot so les, kamen, prodniki, voda.